REVIEW

  • Top 25 Sản Phẩm Uy Tín Nhất Tại Singapore
  • Top 100 Mỹ Phẩm Dưỡng Da Tốt Nhất Singapore
  • Top Doanh Nghiệp Vượt Trội tại Châu Á Giải thưởng Nhãn Hiệu Toàn Cầu tại Philippin.
  • Tạp Chí SimplyHer, Gloria, Lofficial Beauty,bazar, bình chọn.

11 Tinh Chất Serum

VITAMIN-C SERUM

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

VITAMIN-A SERUM

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

SERUM COLLAGEN

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

QUASI SERUM

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

PYCNOGENOL SERUM

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

PLACENTA SERUM

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

LICORICE SERUM

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

HYALURONIC ACID SERUM

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

CERAMIDE SERUM

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

BIO CELL SERUM

2.870.000

11 Tinh Chất Serum

AMINO SERUM

2.870.000

Sản Phẩm Cơ Bản

SỮA RỬA MẶT TẨY TRANG

1.080.000

Sản Phẩm Cơ Bản

KEM NÂNG CƠ LX

1.765.000

Sản Phẩm Cơ Bản

GEL RỬA MẶT CERAMIDE

1.080.000

Sản Phẩm Chuyên Sâu

GEL TẨY TẾ BÀO CHẾT 100ML

1.225.000

Sản Phẩm Chuyên Sâu

GEL DƯỠNG ẨM SÂU

1.265.000

Sản Phẩm Chuyên Sâu

GEL TẨY TẾ BÀO CHẾT 50ML

1.050.000

Sản Phẩm Chuyên Sâu

MẶT NẠ BIỂN SÂU OKINAWA

1.265.000